ESEM industry day

Diarienummer 2012-02527
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för datavetenskap
Bidrag från Vinnova 30 000 kronor
Projektets löptid september 2012 - september 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

20 deltagare från 8 olika organisation deltog och lyssnade till 9 presentatörer, modererat av 3 olika moderatorer.

Resultat och förväntade effekter

Deltagarna uttryckte spontan uppskattning för arrangemanget. Mötet mellan akademi och industri ledde till bokning av uppföljningsmöten om fördjupade samarbeten inom ramen för det industriella excellenscentret EASE.

Upplägg och genomförande

Samtliga inbjudna presentatörer accepterade inbjudan till en andra presentation. De flesta har ställt sina OH-bidler till deltagarnas förfogande.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.