ERSA summer school ´Innovation, Entrepreneurship and Growth in Regions of Varying Density´

Diarienummer 2013-01451
Koordinator Blekinge tekniska högskola
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid april 2013 - augusti 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

ERSA Summer school 2013 genomfördes 1-8 juli med stor framgång. 30 PhD studenter deltog från hela Europa. En student kom också från Kanada. Första dagen inleddes med en presentation av Blekingeregionen av Ivar Wenster, en keynote av Andrés Rodriguez-Pose, välkomsttal av rektor Anders Hedenstierna på BTH. Studenterna fick förläsningar av 7 föreläsare från Europa. Föreläsningarna behandlade dels teori, dels ´state-of-the-art´. Alla deltagare presenterade också sin egen forskning.

Resultat och förväntade effekter

Studenterna fick förläsningar av 7 föreläsare från Europa. Föreläsningarna behandlade dels teori, dels ´state-of-the-art´. Alla deltagare presenterade också sin egen forskning. Deltagarna fick fördjupade kunskaper om ´innovation, entrepreneurhsip and development of growth of regions with varying density´.

Upplägg och genomförande

Programmet genomfördes enligt förväntningarna.

Externa länkar

http://www.ersa.org/events/how-to-apply/2013-summer-school/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.