Erfarenhetsutbyte och affärsmöjligheter för PL-företag

Diarienummer 2013-05200
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Stockholm
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - maj 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att bjuda in företag som genomgått Produktionslyftet till ett event för att utbyta erfarenheter om leanarbetet och få möjlighet till affärer mellan företagen. Eventet planerades med båda dessa mål i tanken. Tyvärr blev det så få anmälda att eventet fick ställas in. 130 bjöds in och 25 var bestämt som lägsta nivå för genomförande, men endast 2 företag anmälde sig.

Resultat och förväntade effekter

Förväntningen var att företagen skulle lära av varandra för att öka takten i sitt förbättringsarbete och att flera företag skulle få nya kunder och/eller leverantörer. Eftersom eventet ställdes in blev utfallet obefintligt.

Upplägg och genomförande

En noggrann analys har genomförts. Totalt 34 av de inbjudna 130 företagen har bidragit via en webenkät eller telefonintervjuer. Det är uppenbart att man vill träffas, men att det nog borde varit ett endagsevenemang i stället för två dagar som nu var fallet. intresset är i första hand erfarenhetsutbyte, affärsmöjligheter tycks inte attrahera lika mycket.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.