Erfarenhetsutbyte Inkubatorer

Diarienummer 2015-06393
Koordinator Föreningen Framtidens Företag
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - december 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång Inkubationsstöd Erfarenhetsutbyte

Syfte och mål

Syftet att delta vid ERFA-möten är stärka branschkompetens och branschnätverk med övriga nationella aktörer för att på så sätt ta del av andras metoder och verktyg. Detta ger på sikt utveckling av både inkubator och personal.

Resultat och förväntade effekter

Framtidens Företag genomgick Peer Review som var mycket givande för inkubatorn. Dels nyttan med att få veta var fokus bör ligga samt att få bekräftat det goda arbete som redan görs. ERFA-möte för vd och marknadsförare/affärsutvecklare har bidragit till ökad intern innovationskunskap.

Upplägg och genomförande

Framtidens Företag har deltagit vid alla aktiviteter enligt plan.

Externa länkar

Framtidens Företag ska vara den självklara inkubatorn för digitala tjänsteföretag i Göteborgsregionen

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.