Erfarenhet- och resultatsutbyte rörande indosvenska projekt

Diarienummer 2016-03752
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Signalbehandling EES
Bidrag från Vinnova 11 758 kronor
Projektets löptid september 2016 - oktober 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Genomföra resa till Bangalore för DBT-Vinnova Workshop.

Resultat och förväntade effekter

Presentera SAATH för finansiärer och övriga projekt i den aktuella utlysningen.

Upplägg och genomförande

Intrycket från SAATH-medlemmar på plats i Indien är att projektet står sig väl i förhållande till de andra projekten.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.