Erfa Kalmar Science Park Incubator

Diarienummer 2015-06376
Koordinator Kalmar Science Park AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - december 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång Inkubationsstöd Erfarenhetsutbyte

Syfte och mål

Syftet och målet med detta projekt har varit att utöka vårt erfarenhetsutbyte och lärande från liknande organisationer för att verka för samverkansmöjligheter och skapa nya kontakter som bidrar till utveckling av inkubatorprocessen och arbetet med tillväxtföretag. Genom de aktiviteter vi medverkat och initierat tycker vi att vi nått, och inom en rad områden överträffat projektets syfte och mål

Resultat och förväntade effekter

Projektet har enligt oss en god måluppfyllelse och bidragit till många positiva effekter. Under projektet kan påvisas utökat lärande till den egna organisationer samt utökade kontakter och aktiviteter till nytta för inkubatorbolagen.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit mycket uppskattat då det innefattade ett stort mått av eget handlingsutrymme. Det anser vi vara mycket värdefullt. Projektet fungerade som en naturlig katalysator till samverkan för inkubatorerna kopplade till fyrklövern där vi kunde initiera enkla, snabba och värdefulla sätt att samverka.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.