Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Equalizer 2.0

Diarienummer
Koordinator NYRÉNS ARKITEKTKONTOR AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 1 174 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - september 2020
Status Avslutat
Utlysning Normkritisk innovation
Ansökningsomgång Normkritiska innovationsprojekt

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att testa, utvärdera och vidareutveckla tidigare, av oss framtagna, metoder i ett nytt sammanhang för att säkerställa att det fungerar för olika sammanhang inför framtida uppskalning. Målsättningen är att ta fram en väl fungerande arbetsmodell med verktyg som säkerställer en inkluderande process och ger stöd i att skapa inkluderande miljöer. Med hjälp av metoden identifieras vilka normer som gäller på den aktuella platsen och hur dessa kan utmanas för att mer inkluderande platser ska kunna skapas.

Resultat och förväntade effekter

En ökad förståelse ges för hur normer kan utgöra hinder för individer och grupper i att använda platser, med särskilt fokus på platser för fysisk aktivitet. I slutänden handlar det om att fler ska känna sig bekväma med att vara aktiva på offentliga platser och skolgårdar. Med enkla medel och i nära samarbete med ungdomar hjälper Equalizer till att omvandla platser för ökad rörelseglädje för fler. Detta är ett arbetssätt vi hoppas ska spridas.

Upplägg och genomförande

I Equalizer 2.0 har vi tillsammans med skolelever undersökt hindrande normer för att vara fysiskt aktiv på skolgårdar. Genom normstörningar (platsbundna normer undersöks och utmanas genom att platserna tas i anspråk av de som vanligtvis inte är där eller på sätt som de inte brukar) har fyra kategorier av aspekter identifierats - platsen, tid och väder, andra människor samt prestation. Genom idéutveckling i workshop-form med eleverna har vi omvandlat hinder till lösningar. Fullskaletest med prototyper/redskap med syfte att främja inkludering och fysisk aktivitet genomförs nu.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 30 oktober 2020

Diarienummer 2018-01678

Statistik för sidan