Equalizer 2.0

Diarienummer 2018-01678
Koordinator NYRÉNS ARKITEKTKONTOR AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 1 174 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - juni 2020
Status Pågående
Utlysning Normkritisk innovation
Ansökningsomgång Normcritical Innovation : Innovation project

Syfte och mål

I pågående arbete med Equalizer har vi utarbetat metoder för att undersöka hur olika normer hindrar framförallt tjejer i användandet av offentliga aktivitetsytor och vilka typer av lösningar som kan störa normer och bidra till mer inkluderande användning. Vi tar fram en verktygslåda som innehåller redskap för att på ett strukturerat sätt göra normkritiska analyser av och vara ett stöd i den konkreta omformningen av platserna. Med Equalizer 2.0 vill vi testköra metod och verktyg från början till slut i ett nytt sammanhang för att utvärdera, finjustera och komplettera.

Förväntade effekter och resultat

När metod och verktyg testkörts och förfinats är de redo att användas i fler sammanhang och kan få spridning. Med en tillräckligt stor spridning kan arbetet bidra till att göra normkritiska analyser och förhållningssätt till en självklarhet när ytor för fysiska aktiviteter ska omvandlas eller nyskapas. Vi tror att metoden och verktygen i delar även kan utvecklas vidare och anpassas till att bidra till ett normkritiskt förhållningssätt även i andra sammanhang då platser, byggnader, stadsdelar ska utvecklas.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs som ett samarbete mellan arkitekter, forskare, tjänstepersoner på kommunen samt tillsammans med brukare som är relevanta för vald plats. Samverkan mellan de olika parterna sker genom hela processen genom ett kollektivt deltagande i de olika faserna. Vi kommer att testköra den metod och de verktyg som vi arbetat fram i Equalizer men med en ny samarbetspart, Lunds kommun, för att säkerställa hur det fungerar och spetsa till metod och verktyg så de blir optimala inför framtida användning på andra platser.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.