Equalizer 2.0

Diarienummer 2018-01678
Koordinator NYRÉNS ARKITEKTKONTOR AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 1 174 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - november 2019
Status Beslutat
Utlysning Normkritisk innovation
Ansökningsomgång Normkritiska innovationsprojekt