Equality, Growth & Innovation In theory and practice

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Bidrag från Vinnova 160 000 kronor
Projektets löptid september 2012 - november 2013
Status Avslutat
Utlysning Genus och Innovation -övrigt

Syfte och mål

Konferensen syftade till att systematisera utbytet av kunskaper och erfarenheter från genomförda forskningsstudier, policyprogram och FoU-projekt om socialt hållbar innovation och tillväxt mellan aktörer från olika samhällssektorer (akademisk, privat, offentlig, ideell). Som ett resultat ska aktörerna ha ökat sin förmåga och vilja att använda dessa kunskaper och erfarenheter för att vidareutveckla forsknings- och policyområdet socialt hållbar innovation och tillväxt. Vi bedömer att detta syfte och mål har uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

Den planering som möjliggjordes tack vare medfinansieringen från VINNOVA skulle resultera i: En konferens hösten 2013 Elektroniska proceedings från konferensen En antologi med konferensbidrag med publicering 2015 (om separat finansiering beviljas för redigering och tryck av ännu ej bestämd finansiär) De två första punkterna har uppfyllts och den tredje har påbörjats.

Upplägg och genomförande

Konferensen organiserades av Luleå tekniska universitet med finansiellt och organisatoriskt stöd från VINNOVA, Forte, Nationella sekretariatet för genusforskning, samt Europeiska socialfondens temagrupper för likabehandling och arbetsplatslärande. Samarbetet fungerade mycket bra. För att göra konferensen relevant för många olika aktörer varvades peer-reviewed paper-sessioner och keynote-föreläsningar med interaktiva workshops där deltagarna utifrån sina erfarenheter tillsammans drog slutsatser om hur innovation och tillväxt kan skapas, vilket var givande.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.