entreprenöriell utveckling

Diarienummer 2013-05151
Koordinator FÖRENINGEN FÖR ENTREPRENÖRSKAP & NYFÖRETAGARANDA S - FENA Lund
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - februari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

1. Skapa förutsättningar för att genomföra ett mötesprojekt 2. Ta fram 500 behovsidentifierare 3 .Kontraktera 10 entreprenörer som möjliga avtalstecknare Genom projektägarens och deltagande samverkansparters stora kontaktnät har vi tagit fram 500 behovsidentifierare som kan deltaga i kommande mötesprojekt. Vi har också fått accept från tio entreprenörer som önskar teckna avtal i samband med vår ansökan om genomförande av mötesprojekt. Dessa finns inom områdena teknik, IT, reklam, turism och hälsa

Resultat och förväntade effekter

1. Vi har skapat en väl fungerande projektgrupp bestående av FENA, VentureLab, Ideon Innovation samt LU Open och som har ett mycket stort entreprenörsnätverk samt upparbetat kontaktnät inom bl a fakulteterna ekonomi, teknik, medicin samt humaniora. Vi har också tillgång till kvalificerad personal som kan genomföra mötesprojekt 2. Vi har genom samverkan med fakulteterna ekonomi, teknik, medicin samt humaniora försäkrat oss om att kunna samla 500 behovsidentifierare vid ett kommande mötesprojekt 3. Tio entreprenörer är kontrakterade som möjliga avtalstecknare

Upplägg och genomförande

Fem stycken möten kommer att genomföras med 125 behovsidentifierare per omgång. Ett antal mindre möten, med respektive fakultet kommer att föregås av ovanstående möten samt olika digitala aktivitet via de socialal nätverk. Detta för att vi skall förvissa oss om en god uppslutning på de fyra stora mötesomgångarna. Från dessa möten skall vi ta fram 30 konkreta projektidéer samt involvera 10-20 kontrakterade entreprenörer. Entreprenörerna bokar in ett kort speedmöte med de idéhållare som de är intresserade av. Entreprenörerna väljer sedan ut en idéhållare för ett längre möte.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.