Entrans FlexiGen Demonstrator

Diarienummer
Koordinator ENTRANS AB - Entrans AB, Stockholm
Bidrag från Vinnova 460 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - maj 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har mycket framgånsvis tagit fram och byggt en FlexiGen maskin som producer el, värme eller kyla och växla mellan dessa drift fall. FlexiGen demonstratorn som genererar 1kW och 8kW kan OEMas som elprocerande värmepump.

Resultat och förväntade effekter

FlexiGen demonstratorn förväntas borga för en full teknisk acceptens av FlexiGen tekniken och var ett viktigt verktyg i vidare säljarbete

Upplägg och genomförande

Under arbetets gång och byggandet av FlexiGen Demonstratorn har intaganden verifierats och styrteknik utvecklats. Det tidskrävande arbetet med att hitta rätt komponenter beataldes sig och med tanke på att 90% av komponetnerna kommer från smma levereantörer som ett stort FelxiGen system var detta en mycket viktig verifiering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.