ENIAC Places2Be - Ericsson Research

Diarienummer 2012-04283
Koordinator Telefonaktiebolaget L M Ericsson - Ericsson Research
Bidrag från Vinnova 28 998 kronor
Projektets löptid januari 2013 - september 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Pga Ericsson Researchs utträde ur projektet efter 6 månader från startdatum har bara initiala delmål kunnat adresserats. Dessa har dock uppfyllts enligt antagen projektplanering vilket kommunicerats både till VINNOVA och Projektledningen på STMicroelectronics.

Resultat och förväntade effekter

Pga Ericsson Researchs utträde ur projektet efter 6 månader från startdatum har bara initiala delmål kunnat adresserats. Förväntade effekter har således uteblivit till stor del.

Upplägg och genomförande

Under tiden som Ericsson Research deltog (2013-01-01 till 2013-06-30) var utförandet helt i linje med projektplaneringen med god uppvisad progress. Alla interna delmål uppfylldes.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.