ENIAC DCC+G Emerson

Diarienummer
Koordinator EMERSON NETWORK POWER ENERGY SYSTEMS AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 3 150 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - mars 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

DCC+G generella mål: - Ta fram design platformer till komponenter till 380VDC nät, som MOSFET, sensorer, åskskydd etc - Ta fram delsystem för att bygga ett fungerande +/-380VDC microgrid med solomvandling - Installera 1-2 380VDC test siter och verifiera prestanda vs. standard AC microgrid. - Förväntad 5% energibesparing vs. AC microgrid

Resultat och förväntade effekter

- Grundkoncept för nya 380VDC komponenter i DC microgrid är framtagna. - Alla delsystem som skulle tas fram har också levererats till testsiter och fungerar enligt specifikationer framtagna i projektet - Test siter: Fraunhofer Institute i Erlangen, Philips R&D i Eindhoven, Bachmann data center i Stuttgart - Slutrapport för energibesparing är inte redo, vissa slutmätningar kvarstår. Enligt preliminära uppgifter 5% besparing vs. AC kan bli nådd under gynsamma förhållanden.

Upplägg och genomförande

Fas 1- specifikation Fas 2 - konstruktion och prototyptillverkning Fas 3 - verifiering på testsiter Alla tre faser följs upp av mer än 40 rapporter vars innehåll och förväntningar är specificierade på förhand.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-03886

Statistik för sidan