ENIAC DCC+G Emerson

Diarienummer 2011-03886
Koordinator EMERSON NETWORK POWER ENERGY SYSTEMS AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 3 150 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - mars 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

DCC+G generella mål: - Ta fram design platformer till komponenter till 380VDC nät, som MOSFET, sensorer, åskskydd etc - Ta fram delsystem för att bygga ett fungerande +/-380VDC microgrid med solomvandling - Installera 1-2 380VDC test siter och verifiera prestanda vs. standard AC microgrid. - Förväntad 5% energibesparing vs. AC microgrid

Resultat och förväntade effekter

- Grundkoncept för nya 380VDC komponenter i DC microgrid är framtagna. - Alla delsystem som skulle tas fram har också levererats till testsiter och fungerar enligt specifikationer framtagna i projektet - Test siter: Fraunhofer Institute i Erlangen, Philips R&D i Eindhoven, Bachmann data center i Stuttgart - Slutrapport för energibesparing är inte redo, vissa slutmätningar kvarstår. Enligt preliminära uppgifter 5% besparing vs. AC kan bli nådd under gynsamma förhållanden.

Upplägg och genomförande

Fas 1- specifikation Fas 2 - konstruktion och prototyptillverkning Fas 3 - verifiering på testsiter Alla tre faser följs upp av mer än 40 rapporter vars innehåll och förväntningar är specificierade på förhand.

Externa länkar

DCC+G WEB sida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.