Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Energieffektivisering av gasturbiner & värmeväxlare

Diarienummer
Koordinator UNITED SERVICES SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 9 600 kronor
Projektets löptid maj 2018 - maj 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med Eureka var och är att utforska och utvidga kontaktnätet för att se om vår teknologi möter intressenter och potentiella användare av densamma.

Resultat och förväntade effekter

Några intressanta/potentiella kontakter knöts och skall i efterhand kommuniceras.

Upplägg och genomförande

Kontaktpersoner för dom aktuella företagen kontaktas och begärd information från dessa kommuniceras i syfte att finna lämplig väg för samarbete/representation i landet ifråga.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 25 april 2018

Diarienummer 2018-00782

Statistik för sidan