Energieffektivisering av gasturbiner & värmeväxlare

Diarienummer 2018-00782
Koordinator UNITED SERVICES SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 9 600 kronor
Projektets löptid maj 2018 - maj 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med Eureka var och är att utforska och utvidga kontaktnätet för att se om vår teknologi möter intressenter och potentiella användare av densamma.

Resultat och förväntade effekter

Några intressanta/potentiella kontakter knöts och skall i efterhand kommuniceras.

Upplägg och genomförande

Kontaktpersoner för dom aktuella företagen kontaktas och begärd information från dessa kommuniceras i syfte att finna lämplig väg för samarbete/representation i landet ifråga.

Externa länkar

Energieffektivisering av gasturbiner flyg samt kraftgenerering och värmeväxlare.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.