Energieffektiv industriell kraftomv.; Optimering av applikationskritiska parametrar hos en 10 kV/2 A SiC PiN diod

Diarienummer 2014-01982
Koordinator ALSTOM Power Sweden Aktiebolag - ALSTOM POWER, Växjö
Bidrag från Vinnova 510 000 kronor
Projektets löptid maj 2014 - mars 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Specifika mål för detta projekt (Optimering av applikationskritiska parametrar hos en 10 kV/2A SiC PiN diod) är att optimera design och process av den i Etapp 1 (2011-03637) utvecklade komponenten, 10 kV/2 A SiC PiN diod, för den aktuella applikationen, en högfrekvent resonant kraftomvandlare (´soft switching converter´). Detta så att energieffektivitet, robusthet och kostnadseffektivitet för systemet blir optimal. Den optimerade designen (resultat av detta projekt) avses användas i en kommande tillverkningsomgång (nr 2) som planeras för 2015.

Resultat och förväntade effekter

Projektets samtliga mål har uppnåtts. -Optimering av design -Utvärdering av drift vid höga frekvenser -Publikationer (två tidskrifts artiklar, två konferens föredrag) -Planering av ny tillverkningsomgång, 2015 Förväntade effekter av projektet: 1 Ny projektansökan, mars -15, ´Tillverkningsomgång 2, Utvärdering av optimerad design.´ 2 Användning av SiC HV-dioder i applikationen.

Upplägg och genomförande

Projektet planerades med komponentsimuleringar och mätning på chipnivå hos Acreo och experimentellt arbete på komponent- och system-nivå hos Alstom. Detta upplägg har fungerat bra genom projektet. Under genomförandefasen identifierades ett behov av utökade experiment vilka genomfördes. Dessa rymdes inom projektets budget men tidplanen utökades, Dec14 till Mars 15. Fördröjningen i genomförandet bedöms ha mindre betydelse då de goda resultaten från detta projekt förväntas leda till en ny projektansökan ´SiC Högspänningsdiod; Tillverkningsomgång 2, Utvärdering av optimerad design´. Denna projektansökan kommer att kunna färdigställas inom utlysningstiden.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.