En utvärdering inom det nationella säkerhetsforskningsprogrammet: Säkerhetsforskning 2007

Diarienummer 2012-00904
Koordinator Umeå universitet - Sociologiska institutionen
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2012 - september 2012
Status Avslutat