Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

En smart digital plattform för hantering av Cyanotoxinrisk i dricksvattenförsörjning och därutöver (DiCyano)

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Lunds Tekniska Högskola Inst f reglerteknik
Bidrag från Vinnova 6 655 830 kronor
Projektets löptid november 2020 - december 2022
Status Pågående
Utlysning AI - Spets och innovation
Ansökningsomgång AI i klimatets tjänst

Syfte och mål

Att skapa en digital plattform till stöd för vattenindustrins behov av tidig identifiering av klimatrelaterad ökning av förekomster av skadliga cyanobakterier.

Förväntade effekter och resultat

DiCyano säkrar dricksvatten för i första skedet svenska vattenverk och svenska konsumenter, och i andra hand vattenförsörjning i global skala. DiCyano också integrerar alla stakeholders för att främja forskning och innovation till praktiska lösningar. Resultat visar ett exempel på hur AI kan tillämpas för användning i tidiga varningssystem, vilket förbättrar förståelsen för förändringar i ytvattenkvaliteten och lära sig när och hur man kan bekämpa och motverka negativ utveckling i kölvattnet av förväntade extrema väderförhållanden.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs under perioden november 2020-dec.2022, samordnat av Lunds universitet. Startmötet arrangeras i november 2020. Hela projektgenomförandet följer projektplanen, med uppgifter om uppgifter och leveranser i 6 arbetspaketer. Varje arbetspaket har en särskild gruppledare för att övervaka framstegen.DiCyano-projektet rapporterar projektets framsteg enligt de planerade redovisningsperioderna.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 1 november 2021

Diarienummer 2020-03365

Statistik för sidan