En simuleringsbaserad för guide för prediktion av skärbarhet

Diarienummer 2016-05397
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för industri och materialvetenskap
Bidrag från Vinnova 5 550 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - november 2020
Status Pågående
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Ansökningsomgång 2016-04640-en

Syfte och mål

Målet är att utveckla en CAE-baserad guide för prediktion av skärbarhet hos nya inkommande arbetsmaterial i bearbetningsprocessen. Metoden bygger på modellering och simulering av skärprocessen, vilket integrerar smart användning av CAE-metoder för att uppnå hög flexibilitet och produktivitet i bearbetningsoperationerna. I denna utveckling är robusta CAE-metoder i symbios med experimentella metoder viktiga för att minska tid och kostnader för processplaneringen.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att resultera i en simuleringsbaserad bearbetningsguide för att prediktera bearbetning av nya arbetsstycksmaterial med avseende på interaktionen mellan: skärkrafter, styrning av strömförbrukningen och verktygsslitaget. Metodiken bakom guiden representerar ett generiskt verktyg för att överföra simulerade bearbetbarhetsdata till produktionen för att minska ledtiderna i produktionslinjerna. Detta problem blir särskilt viktigt när en ny materialkvalitet ska introduceras för att möta designmålen - vanligtvis relaterad till lättviktskonstruktion.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs av ett konsortium med fyra industripartner: AB Volvo, VCC, Scania CV AB och AB Sandvik Coromant samt två högskolepartners: Chalmers - MCR och KTH - DMMS. Projektets huvuduppgifter omfattar fyra arbetspaket: WPA på modellerings- och simuleringsutveckling, WPB, materialtest och modellkalibrering, WPC, systemanalys - maskindynamik, med inriktning på skärzonfysik från WPA och fräsnings-demonstratorn i WPD.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.