En plattform för tjänster i ad hoc nätvärk - TelHoc

Diarienummer
Koordinator TelHoc AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2011 - mars 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har syftat till att utveckla och marknadsanpassa en plattform för tjänster i ad hoc nätverk. Under projektets gång har vi arbetet med att utveckla vår affärsmodell samt med en implementation av vår plattform på Android och Linux, samt att etablera partners. En variant av vår plattform finns nu tillgänglig på Android Market, och en mer avancerad variant lanseras inom kort. Vidare har en ny affärsplan skrivits och vår immaterialrätt has stärkts.

Resultat och förväntade effekter

Med vår uppdaterade affärsplan, implementerade plattform, lanserade applikationer och utökade kontaktnät har vi nu de förutsättningar som krävs för att börja leverera tjänster till kunder och att etablera nya kontrakt. Vår förväntade effekt av detta är att vi nu planerar börja leverera vår plattform till olika företagskunder. Vi för just nu diskussioner med 2 företag. Vidare räknar vi med att vår Android app fortsätter att växa för att skapa ytterligare intresse för våra tjänster.

Upplägg och genomförande

Upplägget för vårt projekt var att initialt undersöka marknaden och kontakta potentiella kunder. I samband med detta upptäckte vi att vår initiala affärsmodell som inriktade sig direkt mot teleoperatörer inte skulle fungera utan att först ha en egen produkt och kundbas. Vi ändrade därför vår strategi och affärsplan mot att först utveckla vår plattform till en produkt för både användare och operatörer, och första steget till användare. Detta krävde också vidareutveckling av vår immaterialrätt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.