En ny väg för syntes av biobaserad pentaerytritol

Diarienummer 2012-04260
Koordinator Lunds universitet - Kemiska institutionen
Bidrag från Vinnova 110 025 kronor
Projektets löptid december 2012 - september 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet för produktion av biobaserad pentaerytritol från 3HPA med olika miljövänliga katalysatorer har delvis uppfyllts. Användbar information har erhållits som kommer att användas för fortsatta undersökningar.

Resultat och förväntade effekter

- Potentiellt nya syntetiska vägar för produktion av pentaerytritol(PE) från 3-hydroxipropionaldehyd(3HPA)- Uppgifter om aldolkondensation av 3HPA med aldolas- Uppgifter om aldolkondensation av 3HPA med anjonbytarhartser- Aldolas med intressanta funktioner för framtida projekt- Ett manuskript för publiceringFramgång för någon av de undersökta linjerna för produktion av bio-PE kommer att ha en positiv effekt, som en miljövänlig process för framställning av polymeren, beläggningar och självhäftande produkter.

Upplägg och genomförande

Produktion av biobaserad pentaerytritol från 3HPA har utförts med hjälp av olika miljövänliga katalysatorer. Användbar information har erhållits som kommer att användas för fortsatta undersökningar. PE produktionsprocess kan integreras med 3HPA produktion från glycerol. Produktionen av bio-PE kommer att ha en positiv effekt, som en miljövänlig process för framställningav polymeren, beläggningar och självhäftande produkter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.