En nationell branschöverskridande lättviktsagenda - LIGHTer

Diarienummer 2012-01838
Koordinator Swerea SWECAST AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - mars 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

En strategisk forsknings och innovationsagenda för lättvikt har tagits fram. Agendan pekar ut grundförutsättningar som måste finnas och de områden Sverige behöver fokusera på. Vår nationella vision är ´Lättvikt lyfter svensk konkurrenskraft för en mer hållbar värld´. Med det menar vi att våra teknologier och lösningar på ett avgörande sätt ska påverka svensk konkurrenskraft och bidra till ett hållbart samhälle. Vi har identiferat fyra utvecklingsteman samt sju innovationsmekanismer som beskriver hur vill vill driva arbetet.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i en strategisk forsknings- och innovationsagenda för lättvikt. Agendan finns i tryckt format, både som kort och lång beskrivning och på Svenska och Engelska. Närmare 100 organisationer har vatit delaktiga i arbetet, vilket skapat ett brett nätverk och många nya teknik- och affärsrelaterade möten och kontakter. Tillsammans med många olika branscher, akademi, institut etc har vi enats om en gemensam vision, gemensamma mål och en gemensam strategi.

Upplägg och genomförande

Närmare 100 organisationer har varit delaktiga i processen med att ta fram en gemensam agenda inom lättvikt. Processen har drivits av LIGHTer, vår nationella branschöverskridande lättviktsarena (www.lighterarena.se) och varit helt öppen för alla som är intresserade av lättvikt. Ett antal öppna workshop har hållits med olika teman. Industriförankrade lättviktsfall och andra typer av analyser somt ex nulägesanalys, lättviktspotential, togs fram parallellt med workshoparna. En projektgrupp bestående av ca 15 personer drev arbetet. Processledare var Stefan G Ledell, Swerea.

Externa länkar

Hemsida för LIGHTer, vår branschöverskridande lättviktsarena.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.