En lokal ytlegeringsmetod för sammanfogning av konstruktionmetaller

Diarienummer 2015-00670
Koordinator Alfa Laval Lund AB
Bidrag från Vinnova 49 000 kronor
Projektets löptid februari 2015 - september 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med planeringsprojektet var att besöka Brayton Energy, vilket har uppfyllts. Målsättningen var att planera för ett industriellt forsknings- och uteveklingsprojekt inom VINNMER Industry Outgoing med fokus på fogning av konstruktionsmetaller. Ett forsknings- och utvecklingsprojekt planerades och initierats mellan företagen. Det fördes även diskussioner om projektet ska fortsätta under VINNMER Industry Outgoing.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet som förväntas är att bygga ett internationellt nätverk och skicka in en projektansökan till VINNMER Industry Outgoing. Det internationella nätverket har byggts och diskussioner om en projektansökan har initierats. även ett framtida fysiskt möte hos Brayton Energy har planerats i början av 2016.

Upplägg och genomförande

Planeringsprojektet har genomförts i enlighet med projektansökan. Detta inkluderar besök av Brayton Energy och diskutera både fogningsteknologi och den framtida projektansökan.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.