En identitet många konton med Identity Server och .Net

Diarienummer
Koordinator Logwise AB
Bidrag från Vinnova 410 490 kronor
Projektets löptid juli 2019 - juli 2020
Status Pågående
Utlysning Digital säkerhet och tillförlitlighet
Ansökningsomgång Identitet respektive blockkedjor

Syfte och mål

Projektet syftar till att vidareutveckla det externa kontostödet i open source projekten ASP.NET Identity samt Identity Server för att stödja ett vanligt förekommande scenario i B2B applikationer där SSO med Google och Microsoft används. Professionella användare har ofta flera olika konton hos Gmail/Google & Microsoft/Office365, detta stöds ej idag i ASP.NET, en identitet kan bara ha en kontokoppling per extern tjänst. Projektet har som mål att ta bort denna begränsning på ett sätt som följer de mönster som ASP.NET redan använder och att detta tillgängliggörs som öppen källkod.

Förväntade effekter och resultat

Digitala tjänster byggda i ASP.NET ska med ett minimum av arbete kunna möjliggöra flera konton för en användare hos en och samma kontoförmedlare (t.ex. Microsoft, Google m.fl.). Detta kommer att lösa den förvirring som uppstår idag när en användare vill använda flera olika konton parallellt för att logga in i en tjänst men hindras av detta för att dessa konton tillhandahålls av samma leverantör. T.ex. både ett privat Google konto och en från arbetsgivaren.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet kommer att genomföras med beaktande av befintlig kodbas i ASP.NET och Identity Server samt de mönster och lösningar som redan är implementerade där, samt med målet att förändringarna ska tas in i nästa version av ASP.NET Core (3.0). Arbetet kommer att göras av Logwise egna utvecklare och resultera i en demoversion av Logwise tjänst som använder de nya kontomöjligheterna i ASP.NET.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 3 februari 2020

Diarienummer 2019-02801

Statistik för sidan