Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

En beräkningsplatform för innovativ translationell forskning i läkemedelsindustrin

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap, Lund
Bidrag från Vinnova 1 221 265 kronor
Projektets löptid juli 2016 - juni 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Inom detta projekt har det utvecklats en teknologiplatform för avancerade beräkningsmetoder inom läkemedelsindustrin, som sedan framgångsrikt har integrerats i arbetsflödet. Fokusområdet har varit elektrofysiologiska mätningar som används i translationell forskning om läkemedel som behandlar sjukdomar i centrala nervsystemet.

Resultat och förväntade effekter

Genom bl.a. standardisering av metadatahantering och beräkningsmetoder och -resultat har det uppnåtts ett förbättrad beslutsunderlag när man väljer drogkandidater för vidare utveckling fram till klinisk prövning. Projektet har även gett möjlighet till att identifiera läkemedelsindustrins behov av avancerade analysmetoder som kan komma ligga till grund för framtida utvecklingar.

Upplägg och genomförande

Programmet har till 75% bedrivits direkt på H. Lundbeck A/S högkvarter i Köpenhamn i Danmark. För att få en bred förståelse för arbetsflödet och behoven av avancerade analysverktyg har sökanden varit aktiv i ett flertal projekt och forskargrupper. Sökanden har även fått möjlighet till personlig utveckling genom bl.a. kurser i ledarskap.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-02092

Statistik för sidan