En beräkningsplatform för innovativ translationell forskning i läkemedelsindustrin

Diarienummer 2016-02092
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap, Lund
Bidrag från Vinnova 1 221 265 kronor
Projektets löptid juli 2016 - juni 2019
Status Pågående
Ansökningsomgång VINNMER Marie Curie Academy Outgoing 2016-03-16

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att integrera en teknologiplatform för avancerade beräkningsmetoder i arbetsflödet inom läkemedelsindustrin. Målet är att optimera translationell forskning och utveckling av läkemedel som behandlar sjukdomar i centrala nervsystemet genom att förbättra beslutsunderlaget när man väljer drogkandidater för klinisk prövning.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer främja utvecklandet av ett långvarigt samarbete mellan Lunds universitet, ett av världens främsta universitet med ledande och gränsöverskridande forskning, och Lundbeck, som är ett av världens ledande läkemedelsföretag inom hjärnans sjukdomar. Det kommer även vara en viktig del i karriärsutvecklingen för sökanden, som kommer få utvidgade kunskaper inom bl.a. translationell neurovetenskap och läkemedelsforskning, samt möjligheten att identifiera läkemedelsindustrins behov av avancerade analysmetoder.

Planerat upplägg och genomförande

Det två-åriga programmet kommer till 75% bedrivas direkt på Lundbecks högkvarter i Danmark. För att få en bred förståelse för arbetsflödet och behoven av avancerade analysverktyg inom industrin, kommer sökanden bli en aktiv del av två forskargrupper och få del av Lundbecks mentorskapsprogram. Sökanden kommer också delta i kurser i ledarskap och ett program för karriärsutveckling vid Lunds universitet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.