ElevatoRe: Lyfta återtillverkning till EEE tillverkarens strategi mot cirkulär ekonomi

Diarienummer 2018-00330
Koordinator Linköpings universitet - Department of Management and Engineering
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – Steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation steg 1 Initiering - 2018

Syfte och mål

Idag har konsumenter inget annat val utan att köpa helt ny elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) på de villkor som behagar tillverkarnas intresse. Drivna av den linjära affärsmodellen, har producenterna inget behov av att designa eller tillverka EEE som är lämplig för återtillverkning. Därför har konsumenter ingen tillgång till återtillverkade EEE och dess acceptans är låg. Syftet med detta projekt är att lyfta återtillverkning till EEE-tillverkarens strategi mot cirkulär ekonomi (CE) med inverkan på en ökad konsumentåtkomst och acceptans av återtillverkade produkter.

Förväntade effekter och resultat

Med återtillverkningsstrategi skulle tillverkarna ha en industriell process som hjälper till att hålla produkterna i bruk längre. EEE-branschskiftet till CE skulle innebära större besparingar i energi- och vattenanvändning samt utsläpp till luft. När EEE-tillverkare accepterar återvinningsstrategi får konsumenterna större tillgång till återtillverkade EEE. En bra EEE-tillverkningspraxis skulle intensifiera konsumenternas acceptans av ett bredare sortiment av återtillverkade produkter.

Planerat upplägg och genomförande

De viktigaste aktiviteter som planeras för steg 1 är: 1. Analys av konsumenternas tillgång till och acceptans av återtillverkade EEE i Sverige 2. Utveckling av den konceptuella modellen för återtillverkningsstrategi mot CE - Det mest framgångsrika exemplet på nuvarande praxis - Framtida scenario med ett expanderat tillverkares ansvar för produkten 3. Utveckling av en plan för tillverkarens godkännande av återtillverkningsstrategi med stöd från industriparter 4. Inbjuda fler branscher och kundrepresentanter att gå med i projektet och ta emot fördelarna med återtillverkning

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.