ElevatoRe: Lyfta återtillverkning till EEE tillverkarens strategi mot cirkulär ekonomi

Diarienummer 2018-00330
Koordinator Linköpings universitet - Department of Management and Engineering
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - december 2018
Status Beslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – Steg 1 initiering
Ansökningsomgång Challenge-Driven Innovation - Stage 1 Initiation 2018 (spring)