Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ElevatoRe: Lyfta återtillverkning till EEE tillverkarens strategi mot cirkulär ekonomi

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Department of Management and Engineering
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Syfte och mål

Syftet med detta projekt var att lyfta återtillverkning till tillverkares strategiska nivå mot cirkulär ekonomi och möjliggöra konsumenternas tillgång till och acceptans av återtillverkade produkter. Syftet har uppnåtts genom att vi har utvecklat två scenarier för återtillverkningsstrategi för tillverkare, baserat på produktansvarets nivå: Scenario 1: orginaltillverkare har ett visst samarbete med återtillverkare, men har ett begränsat produktansvar. Scenario 2: orginalåtertillverkare med fullt produktansvar avseende nyckelaktörer i hela produktlivscykeln.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten från projektet pekar på att det finns potential att utöka konsumenters tillgång och acceptans av återtillverkade elektronikprodukter. De deltagande företagen är villiga att gå vidare för att öka deras återtillverkningsverksamhet för att uppnå ett mer cirkulärt samhälle. För ett av företagen har vi tagit fram olika lösningar för att påbörja sin återtillverkning samtidigt som affärsmodell och produkter anpassas för att bättre möjliggöra återtillverkning.

Upplägg och genomförande

Projektet började med att identifiera kunders tillgång och acceptans av återtillverkade elektronikprodukter genom enkäter och intervjuer. Tillsammans med deltagande företag utvecklade vi nya scenarier för att öka deras återtillverksamhet. Med dessa nya scenarier ämnar vi gå vidare att hitta fler partners för att uppnå ett mer cirkulärt samhälle.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 mars 2018

Diarienummer 2018-00330

Statistik för sidan