Elektrodress - Neurologisk rehabilitering i hemmiljö

Diarienummer
Koordinator Inerventions AB
Bidrag från Vinnova 1 820 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - oktober 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att möta marknadens krav på klinisk evidens samt sänka produktionskostnaden för att kunna göra Mollii till en konkurrenskraftig produkt. Inom projektet har en större RCT-studie genomförts tillsammans med forskare och kliniker i Linköping och Borås, och flertalet lyckade aktiviteter för att förbättra produktionen företagits . Forskningsstudien har blivit något försenad och resultaten kommer tidigast i slutet av 2015.

Resultat och förväntade effekter

Den pågående forskningsstudien har lett till ett stort antal värdefulla kontakter för företaget samt medfört ökad trovärdighet hos kliniker vilket gör det lättare att informera om Mollii. Rapport om klinisk effekt väntas i slutet av 2015. Produktionsförbättringar som utförts har medfört sänkta kostnader vilket innebär ökade marginaler för företaget. Dessutom har förbättringarna givit bättre resultat i form av kvalitet och repeterbarhet.

Upplägg och genomförande

Den kliniska forskningsstudien startade något försenad i september 2013. Totalt rekryterades 36 patienter till denna RCT-studie. Datainsamlingen till studien förväntas vara klar i början av hösten, varefter det behövs ca 6 månader innan studien är publicerad i lämplig tidsskrift. Produktionsförbättringarna genomfördes, trots utmaningarna, enligt tidsplan. Projektet med trådlös kommunkation och förskrivarmjukvara är på god väg att bli lyckade, trots förseningar pga regulatoriska krav.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.