Electric probes on sounding rockets and nanosatellites

Diarienummer 2016-02941
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN
Bidrag från Vinnova 29 410 kronor
Projektets löptid juni 2016 - augusti 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med planeringsbidraget var att möjliggöra sökandes besök vid inblandade parter för att förbereda en ansökan till VINNMER programmet. Besöken är genomförda och ansökan är inskickad, så målen har därmed uppfyllda.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är en inskickad ansökan till VINNMER programmet, ´Space instruments to unveil multiscale couplings in the Earth´s upper atmosphere´, som syftar att förstärka rymdinstrumentkompetens hos sökanden. Vi har även lyckats att inkludera industripartern in den kompletta ansökan, som breddar sökandes erfarenhet. Projektet bidrar även till att upprätthålla Sveriges ställning inom experimentell övre atmosfärsforskning.

Upplägg och genomförande

Upplägget för genomförande av projektet var en längre vistelse besök av G. Giono vid KTH under sommaren 2016, och kortare besök vid IAP (Tyskland) och Omnisys AB (Göteborg). Detta var lämpligt för att uppnå målen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.