EkoMini- Biobaserade kompositer för båtbyggare

Diarienummer 2015-01364
Koordinator Swerea SICOMP AB - Swerea SICOMP, Piteå
Bidrag från Vinnova 225 000 kronor
Projektets löptid september 2015 - februari 2016
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation
Ansökningsomgång BioInnovation vt 2015

Syfte och mål

Syftet med EkoMini är att hjälpa till med att förändra hela produktionskedjan av båtar genom att gå från fossil till biobaserade material och genom att göra detta bidra till visionen om bioinnovation, det vill säga en övergång till en biobaserad ekonomi i Sverige år 2050. För att uppnå detta syfte måste EkoMini bevisa den drivande idén att en båt kan byggas med en helt biobaserad kompositstruktur och ändå vara ekonomiskt konkurrenskraftig. Målet nåddes.

Resultat och förväntade effekter

Generell biobaseradstruktur har visat sin ekonomiska potential. Nästa steg är nu att vidareutveckla resultaten från denna studie, att slutföra båtens design och att producera en båtprototyp för att verkligen kunna visa upp potentialen av biobaserade material. I nästa steg måste en livscykelanalys genomföras för att utvärdera den totala miljöpåverkan (t.ex. reduktion av C02-utsläpp) med biobaserade material vid tillverkning av båtar. Det påbörjade samarbetet med leverantörer av biobaserade material under projektet kommer att fortsätta i nästa steg.

Upplägg och genomförande

Projektet inleddes av Swerea SICOMP AB med en kartläggning av lämpliga biobaserade material och dimensioneringsregler. Parallellt drev Södergren Group AB utvecklingen av den preliminära designen av båten. Utifrån detta har biomaterial och dimensioneringsregeln valts ut. När designen var klar utvecklade Swerea SICOMP AB olika typer av strukturer. Studien avslutades med en vikt- och kostnadsjämförelse av de tre bästa strukturerna. Alla resultat samlades tillsammans med slutsatser kring potentialen för en biobaserade båtstruktur i en slutlig konfidentiell rapport.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.