Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ekkono @ Hannover Messe

Diarienummer
Koordinator Ekkono Solutions AB
Bidrag från Vinnova 15 000 kronor
Projektets löptid februari 2019 - april 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi åkte till Hannover med en förhoppning om att etablera kontakt med kvalificerade tyska leads inom industriell automation och fordonsindustrin, och kom hem med en prospektlista som vida överstiger vår förväntning.

Resultat och förväntade effekter

Under Hannovermässan etablerade vi kontakt med ett 20-tal bra kontakter, varav ett 10-tal är kvalificerade tyska leads. Med detta som grund går vi nu vidare med vår etablering i Tyskland.

Upplägg och genomförande

Vi var representerade i den svenska paviljongen (Co-Lab), vi ställde ut i Automation Regions samlingsmonter, vi deltog i Ignites fantastiska speed-dating arrangemang, likaså InnoLofts, samt genomförde åtta presentationer på olika scener under veckan.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 5 mars 2019

Diarienummer 2019-01298

Statistik för sidan