Ej utbetalade medel för 2009-00669

Diarienummer 2011-00583
Koordinator IVL Svenska Miljöinstitutet AB - IVL Stockholm
Bidrag från Vinnova 120 000 kronor
Projektets löptid mars 2011 - juli 2011
Status Avslutat