EIT Raw Materials Labs Part II

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Bidrag från Vinnova 1 250 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - maj 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

En etablering av en kunskapsnod med säte i Luleå, med ett excellent ekosystem inom primära råvaror och implementering av ICT, såsom process optimering och automation, har en enorm potential för innovationer för en global marknad. Nystartade företag, likväl som befintliga SME verksamma inom skilda områden som ICT, teknik- och process, utbildning, säkerhet, miljö, Corporate Social Responsibility (CSR), m.fl. är synnerligen viktiga parter i satsningen, likväl som studenter, forskare och anställda.

Resultat och förväntade effekter

Svenska, danska och irländska parter etablerar en nod inom primära råvaror i Luleå. Den transnationella CLC-regionen har kompetens, resurser, trovärdighet och förmåga att attrahera, leda och koordinera global industri, institut och universitet av världsklass. Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS) knyter Grönland till Northern CLC genom kompetens och nätverk. ´Gateway Arctic resources´ binder befintliga resurser i norra Sverige och Finland till ett för EU högintressant område för prospektering.

Upplägg och genomförande

1. Projektet och de svenska parterna har i högsta grad bidragit till att bygga ett konkurrenskraftigt konsortium. EIT RawMaterials är med största sannolikhet det starkaste konsortiet någonsin inom råvaror med ett särskilt fokus på Arctic och EESE-regionerna. 2. EIT bedömde RawMatTERS affärsplan som nytänkande och trovärdig. 3. Den intensiva lobbying som RawMatTERS bedriver på regional, nationell och EU-nivå har gett positiva resultat: - Den tematiska KIC-utlysningen inom råvaror prioriterades under 2014. - Utlysningstexten motsvarade svensk industrins intressen och behov.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2013-01301

Statistik för sidan