Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Effektivitetsoptimering av propeller som kan massproduceras för micro drönare.

Diarienummer
Koordinator Bitcraze AB
Bidrag från Vinnova 325 000 kronor
Projektets löptid juli 2022 - februari 2024
Status Pågående
Utlysning Innovair/SMF
Ansökningsomgång Flygteknisk forskning i små och medelstora företag

Syfte och mål

Projektets mål är att leverera ett pålitligt, balanserat utbud av effektiva propellrar som kan integreras i Bitcrazes produkterbjudande till ett konkurrenskraftigt pris. Syftet är att: - Bättre serva Bitcraze’s kunder, som har stor behov av en längre flygtid. - Minska kostnader och tid spenderad med kvalitetsproblem som för närvarande upplevs med befintliga propeller leverantörer. - Minska vibrationerna på drönarna, vilket i sin tur minskar bullret och påverkan på styrsystemet som gör det till ett bättre forskningsverktyg.

Förväntade effekter och resultat

Bitcraze kommer att samarbeta med KTH, RMIT och RISE för att sätta parametrarna till en maskininlärningsalgoritm som kommer att försöka generera en propeller optimerad för effektivitet och ett konkurrenskraftig produktionspris. Genom att kombinera RISE’s tillverkningsexpertis och RMIT’s bevisad och patentskyddad metodologi, siktar Bitcraze in sig på att sätta upp en leveranskedja av högkvalitetspropellrar. Dessutom kommer Bitcraze att kunna bättre tjänstgöra det internationella forskarsamhället och positionera sig starkt i en växande kommersiell miljö.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet utvecklas i 5 steg: Steg 1 - Ta fram ett dokument som innehåller de rekommenderade parametrarna för optimeringsalgoritmen. Steg 2 - Optimeringen utförs och testas med hjälp av 3D-utskrivna prototyper i verklig miljön. Steg 3 - Propellern modifieras något för att säkerställa att den kan formgjuts i plast Steg 4 - En andra omgång av utskrift och testning för att säkerställa prestationsförmågan efter steg 3s ändringar. Steg 5 - Gjutformen tas fram och de första produktionsexemplaren testas. Små modifieringar av verktyget utförs.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 februari 2023

Diarienummer 2022-01270

Statistik för sidan