Effektiva värdekedjor för framtagning av premiumprodukter

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Bidrag från Vinnova 10 000 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - april 2014
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2011 (höst)

Syfte och mål

Implementering av en avancerad IT-samarbetsplattform har påbörjats inom två värdekedjor i olika industriella branscher: läkemedelindustri och bilindustri. Pga olika konstellationer, situationer och organisatoriska förutsättningar har dessa värdekedjor kommit olika långt i integrationen av ett antal dellösningar inom plattformen. Vidare har generella koncept för skräddarsydda samarbetsplattformer och generella resonemang angående organisationens förutsättningar tagits fram.

Resultat och förväntade effekter

De olika deltagande kunderna och underleverantörerna har identifierad hög teknisk, ekologisk och ekonomisk potential genom mer ett effektivt samarbete med de två kärnföretagen stött av den skräddarsydda IT-samarbetsplattformen vilket delvis har demonstreras i projektet. Samtidigt visar resultat i projektet att implementeringsprocessen pga. ökad omfattning av funktioner även ger en stigande komplexitet vilket innebär en utmaning för organisationerna inom respektivevärdekedja.

Upplägg och genomförande

Huvudplaneringen har följts, däremot har prioriteringar av dellösningar och av aktuella kunder/leverantörer uppdaterats några gånger, vilket berodde på den dagliga dynamiken hos de två kärnföretagen. Jämfört med vanliga forskningsprojekt ställdes i detta projekt större krav från företag till universitet. Denna typ av implementeringsprojekt krävde dessutom större flexibilitet. De olika dellösningarna integrerade i samarbetsplattformen har kommit olika långt, beroende på komplexitet och prioritet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.