Effektiva distribuerade molntjänster

Diarienummer 2014-06187
Koordinator Luleå tekniska universitet - Centrum för Distansöverbryggande teknik
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Docker är ett verktyg för effektiv virtualisering och mobilisering av mjukvara mha processkontainrar. övervakning av sådana system är nödvändig för att kunna leverera affärskritiska tjänster. Projektets syfte var att studera modeller, metoder och verktyg för att mäta och övervaka containrar, att visa resultat i realtid, samt att förbereda för automatisk analys och styrning. Målen var att utföra arbetet i samarbete mellan industri och akademi, att bygga proof of concept, att göra kvantitativ utvärdering av denna, samt att publicera resultat. Dessa syften och mål har uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten är en implementerad ´proof of concept´ och en publikation i CLOSER 2015 http://closer.scitevents.org/?y=2015. Arbetet har utförts i samarbete mellan Luleå tekniska universitet och Ericsson. De förväntade effekterna är att resultaten leder till ytterligare forskning kring mätning, analys, o styrning av distribuerade mjukvarusystem och cyberfysiska system.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts av ett team med två doktorander vid LTU (Lara Lorna Jiménez och Miguel Gómes Simón) och seniora forskare/handledare vid LTU (Olov Schelén, Christer åhlund och Kåre Synnes) samt vid Ericsson (Johan Kristiansson). Projektmetodiken har baserats på en lättviktig form av SCRUM som är anpassad för forskningsprojekt. Vår analys visar att metodiken har varit effektiv. Projektesultaten är mycket relevanta för industin och håller acceptabel akademisk höjd. Vi räknar med att en bas är lagd för fler forskninsresultat framgent.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.