Effektiv organisatorisk samverkan för väl fungerande kollektivtrafiksystem

Diarienummer 2016-03696
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut - Statens väg- och transportforskningsinstitut, Linköping
Bidrag från Vinnova 616 529 kronor
Projektets löptid december 2016 - februari 2018
Status Avslutat
Ansökningsomgång VINNMER Marie Curie Industry Outgoing 2016-09-13

Syfte och mål

De övergripande målen med projektet var att bidra till utvecklingen av väl fungerande kollektivtrafik (genom ett forskningsprojekt om hur bättre samverkan mellan organisationer kan bidra till att utveckla väl fungerande kollektivtrafiksystem), att stärka doktor Robert Hreljas akademiska meriter, att utveckla det internationella samarbetet mellan VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut), K2 (Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik) och University of Leeds, Institute for Transport Studies (ITS).

Resultat och förväntade effekter

Mitt forskningsbesök på universitet i Leeds hjälpte mig att bygga upp mina internationella nätverk och stärkte min akademiska meritering. Forskningsprojektet resulterade i en vetenskaplig artikel som ger praktiska råd om hur man kan hantera kritiska samordningsproblem mellan organisationer som förhindrar utvecklingen av väl fungerande och attraktiva kollektivtrafiksystem. VINNMER projektet bidrog till att internationalisera K2s forskargrupper, och samarbetet med ITS gjorde det möjligt för andra VTI och K2 forskare att besöka ITS.

Upplägg och genomförande

Jag var gästforskare på ITS I tre månader. Ett forskningsprojektet om samverkan mellan kollektivtrafikens organisationer, som resulterade i en vetenskaplig artikel, gav mig möjlighet att utveckla min forskning genom en internationell jämförelse. Resultaten presenterades på Thredbo 2017 (International Conference Series on Competition and Ownership in Land Passenger Transport). På ITS medverkade jag även i handledning av doktorander. När jag kommit hem till Sverige gick jag en kurs i grupp- och ledarskapsutveckling, UGL Utveckling av grupp och ledare, på Försvarshögskolan.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.