Effektiv experimentell innovation - en förstudie för behovsinventering och ett normkritiskt verktyg

Diarienummer 2014-02612
Koordinator Luleå tekniska universitet - Fastelaboratoriet
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid september 2014 - mars 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte och mål uppfylldes genom besök i forskarmiljöer och anordnandet av två interaktiva workshopar, en genomfördes på Fastelaboratoriets intressentdagar med industriella och akademiska partners. Begreppet ´normkritisk´ för att stödja innovationsbehov utforskades. Den andra workshopen testade handlingsorienterade och genusvetenskapliga forskningsmiljöers användning av utopiska Framtidsverkstäder kombinerat med ett ´brädspel´. Koncept och processer utvärderades och bedömdes ha stora potentialer att kunna nyttiggöras.

Resultat och förväntade effekter

Ett övergripande resultat är betydelsen av den samverkan mellan Fastelaboratoriets industriella och akademiska partners med forskarna som visade sig vid genomförandet av den första workshopen. En utvidgning av begreppet normkritisk innovation synliggjorde nya innovationsbehov. Testen av experimentet med Framtidsverkstäder och ´bordsbrädspelet´ visade sig öka innovationshöjden genom att tillföra nya perspektiv kopplat till det ´allmänna´ med potentialer för nytänkande i tekniska miljöer.

Upplägg och genomförande

Interaktiva workshopar har använts för att skapa bredare och fördjupat kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan industriella och akademiska partners och genusforskare om centrala koncept som till ex. normkritisk innovation. Detta arbetssätt kan även användas för att förankra en hållbarare genomförandeprocess med innovationshöjd. Inspiration från nytänkande handlingsorienterade samhällsvetenskapliga forskningsmiljöer och genusvetenskap har visat på möjligt nytänkande i teknisk miljö.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.