Effektiv återvinning för en miljövänlig produktion av aluminium

Diarienummer 2013-02233
Koordinator Swerea KIMAB AB - Swerea KIMAB
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - december 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång 2013-01063-en

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att ta fram och utvärdera ett laser-baserat mätinstrument för klassificering av aluminiumskrot. Samt att etablera en långvarig relation mellan svenska och kinesiska parter inom aluminiumåtervinning.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i att en prototyp, bestående av hårdvara och mjukvara, tagits fram, utvecklats och testats under industriella förhållanden. Prototypen har utvärderats för de olika tillämpningarna av aluminiumskrot-flöden, specificerade av industrin

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts med tät kontakt mellan återvinnare och forskningsutövare, där fysiska möten har underlättat för projektets genomförande. Kontakten med kinesiska parter har bl.a. skett med hjälp av kinesiska konsulter som är branschkunniga samt hjälp till med översättning och förståelse. Det har varit en nödvändighet för lyckat genomförande. Det har även varit viktigt med många studiebesök i de olika industriella miljöerna för att underlätta planeringen av utvecklingen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.