Eez & Shape! Morgondagens IMD tjänster skapas med ett nytt öppet fastighetsnät för smarta flerfamiljsfastigheter.

Diarienummer 2015-05679
Koordinator Sensative AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - juni 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag

Syfte och mål

Projektet har framgångsrikt vidareutvecklat SHAPE, den öppna plattformen för smarta flerfamiljsfastigheter och dessutom studerat och utvecklat prototyper av tjänst för både fastighetsbolag och hyresgäster som skapar förutsättningar för lägre investeringskostnader, lägre operativa kostnader och framförallt minskad förbrukning genom utökat hyresgästsengagemang.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har redan lett fram till att en första pilot har installerats och demonstrerats hos ett första fastighetsbolag. Denna pilot planeras att vidareutvecklas under 2016/17 med tjänster inom områden som fastighetsstyrning, hyresgästkomfort och hälsa i samverkan med kommunens vård och omsorg. Tack vare SHAPE´s öppna gränssnitt kommer nu tjänster från olika företag kopplas in till lägenhetens sensorer och styrdon. Projektet har också lyckats att visa på fördelarna med SHAPE för fastighetsstyrning och IMD och bedriver nu utveckling för flera kunder.

Upplägg och genomförande

Projektet var uppdelat i 3 delar. 1 Anpassning till pilot 1. Detta har varit lyckosamt. Vi fick uppdrag att göra en pilotinstallation hos kund som redan demonstrerats. 2 Få IMD tjänst att fungera genom SHAPE. Projektet har för kund kunnat demonstrera att SHAPE är en fungerande plattform för IMD tjänster som dessutom skapar mervärde genom möjligheten att bygga ut med fler tjänster. 3 Projektet har inte bara studerat morgondagens smartare IMD system, utan också byggt en prototyp app för hyresgästen med både visualisering och styrning av lägenhetens el och energiförbrukare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.