eDiabeat engaging for better health

Diarienummer 2015-02722
Koordinator Engaging Care Sweden AB
Bidrag från Vinnova 290 000 kronor
Projektets löptid juli 2015 - januari 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att utveckla en spelifierad applikation för patienter med kronisk sjukdom. Genom att kombinera evidensbaserad kunskap och behandlingsprogram inom bland annat kognitiv beteendeterapi engageras användaren att skapa nya vanor för bättre hälsa och livskvalitet. En betaversion av Applikationen skulle testades på patienter under 2016.

Resultat och förväntade effekter

En betaversion utvecklades och testades på patienter i februari 2016 med mycket gott resultat. Responsen var mycket positiv och användarna upplevde att applikationen som mycket engagerande och tillförlitlig. Vidare upplevde de applikationen som ett stöd, någon att ´hålla i handen´, mellan vårdbesöken. Som vidare utveckling efterfrågar man en funktion för mentorskap inom applikationen.

Upplägg och genomförande

Engaging Care har jobbat i ett samverkansprojekt och applikationen bygger på kompetens och samarbete mellan olika tvärdisciplinära områden: medicin, beteendevetenskap, hälsovård, design, användarupplevelse och IT. Tekniken utvecklas med en flexibilitet för att erbjuda en hållbar lösning för framtidens sjukvårdssystem och säker hantering och integration av hälsodata både nationellt och internationellt.

Externa länkar

Gamified technology drives behavior change.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.