ECSEL 2017 RIA AFarCloud SICS

Diarienummer 2018-01451
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE SICS East AB
Bidrag från Vinnova 786 177 kronor
Projektets löptid september 2018 - augusti 2021
Status Pågående
Utlysning Ecsel

Syfte och mål

Syftet med projektet att utveckla metoder och teknik för att effektivisera jordbruket. Målet är att göra det möjligt för många att bedriva hållbart jordbruk i flera avseenden som utnyttjande av resurser, ge tillgång till expertkunskap utifrån samt samla tidsserier av insamlade och externa data för att underlätta analys och beslut om åtgärder samt generellt sätt öka automationsgraden.

Förväntade effekter och resultat

Ökat automationsgrad och metoder för att bedriva mer hållbara processer som bidrar till att producera näringsrik och hälsosam mat billigare och även minska och optimera resursanvändningen av framförallt energi, tillsatsvaror och vatten.

Planerat upplägg och genomförande

RISE Sics East kommer att ingå i alla WP för att förbereda tester och demonstrationer av av de i projektet ingående forskningsfrågorna. Där ingår även deltagande i viss koordinering gällande vilka flygande system, sensorsystem, analys och datasystem som ska utvecklas, försöksplanering och demonstrationer. Detta med fokus på det svenska demonstrationsprojektet vid testbädden i Västervik och i samarbete med Hushållningssällskapets skola i Gamleby samt lokala jordbrukare och djurhållare. Huvudsakligt deltagande i WP7 med både i lokala och holistiska demonstratorer.

Externa länkar

RISE SICS EAST (SICS) och RISE Acreo (Acreo) har slagits samman och kommer troligen att hanteras som en partner.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.