ECSEL 2016IA Productive4.0 Combitech AB

Diarienummer
Koordinator Combitech Aktiebolag - Combitech Aktiebolag, Linköping
Bidrag från Vinnova 413 306 kronor
Projektets löptid maj 2017 - april 2020
Status Pågående
Utlysning Ecsel

Syfte och mål

Combitech är ett oberoende nordiskt teknikkonsultbolag inom Saab-koncernen och sammansluter teknik, miljö, och säkerhet. Inom IT-säkerhet har Combitech många års erfarenhet inom utveckling, evaluering, och revision av IT-säkerhetssystem. I Productive 4.0 bidrar vi med vår säkerhetskunskap till Arrowhead-plattformen, så att IoT-enheter kan kommunicera på ett säkert sätt och att syftet med Arrowhead-plattformen kan uppfyllas och realiseras.

Förväntade effekter och resultat

IT-säkerhet är avgörande för uppkopplade enheter. Combitechs mål är att bidra med kunskap och utveckla säkerhetslösningen för den plattform som skall användas i produktionsmiljöer, och generellt sett, för vilken kan användas inom IoT. Combitech kommer skaffa sig nya kunskaper inom säkerhetskrav och dess effekter på IoT i industriella produktionsmiljöer. Dessa kunskaper kan sedan användas för att öka säkerhetskompetensen inom våra kundprojekt.

Planerat upplägg och genomförande

I samarbete med våra partners som bistår med plattformen och användningsfall, kommer vi att bidra till en säkerhetslösning som är anpassad för de krav och begränsningar som finns i IoT-enheter som används inom produktionsindustrin. Detta innefattar design, implementation, optimering, och evaluering av anpassade säkerhetskomponenter och protokoll, i huvudsak inom lokala moln för Arrowhead-plattformen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 7 januari 2020

Diarienummer 2017-02657

Statistik för sidan