ECSEL 2016 RIA Productive4.0 Midroc Automation

Diarienummer 2017-01962
Koordinator MIDROC AUTOMATION AB
Bidrag från Vinnova 710 603 kronor
Projektets löptid maj 2017 - april 2020
Status Pågående
Utlysning Ecsel

Syfte och mål

Förbättrad digitalisering av europeisk industri genom ökat användande av elektronik och ICT. - med sikte på hållbarhet för vardagliga applikationer - täckande en mängd industrisektorer med samma digitaliseringsstrategi För Midroc Automation är det ett uttalat syfte att utvärdera hur ingenjörsarbetet med systemintegration påverkas av digitaliseringen av industrin och därefter söka efter nya möjliga affärsmodeller relaterade till denna förändring.

Förväntade effekter och resultat

Det internationella projektet Productive 4.0 är ett multidimensionellt projekt för digitalisering av industrin, inkluderade både akademin, leverantörer och slutanvändare. Inom projektets ramar är Midroc Automation inriktat på att utveckla resultaten från tidigare forskningsprojekt och därtill utvärdera rollen för systemintegratörer och entreprenadföretag i den nya digitaliserade industrin.

Planerat upplägg och genomförande

Olika internationella arbetsgrupper inriktade på olika aspekter av digitalisering kommer arbeta med iterativ återkoppling för återkommande förbättringar av pilotdemonstrationer och referensarkitektur. De tre grundstenarna inom projektet kommer vara Digital Production (DP), Supply Chain Networks (SCN) och Product Life Cycle Management (PLM).

Externa länkar

http://productive40.eu/

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.