ECSEL 2016 IA Productive4.0 BnearIT

Diarienummer 2017-02123
Koordinator BnearIT AB
Bidrag från Vinnova 1 692 095 kronor
Projektets löptid maj 2017 - april 2020
Status Pågående
Utlysning Ecsel

Syfte och mål

BnearIT är ett konsultbolag som arbetar med systemintegration för att erbjuda våra kunder de bästa och mest effektiva lösningarna. Många organisationers krav och behov grundar sig i informationshantering vilket vi vill utvecklas inom och bli ännu bättre kring. BnearIT´s mål med Productive 4.0 är att stärka och öka vår kompetens och expertis inom området för komponentbaserade och tjänsteorienterade lösningar. Hur erbjuder vi värde till våra kunder för att digitalisera deras verksamhet och samtidigt stärka BnearIT som konsultbolag och systemleverantör.

Förväntade effekter och resultat

BnearIT kommer att erbjuda projektet den kompetens vi har inom digitalisering, komponentbaserad arkitektur och tjänsteorienterade principer för dynamiska, effektiva och behovsanpassade lösningar. BnearIT förväntar oss att vi ska stärka vårt kunnande kring verifikation och validering av tjänstegränsytor och informationsutbyte samt att vi ska stärka vår position kring testverktyg för faserna design, utveckling och integration. Vi förväntar oss också att vi ska integrera nya tekniker och bli tydligare i vårt erbjudande för att skapa mer affärer inom området digitalisering.

Planerat upplägg och genomförande

BnearIT erbjuder grundfunktioner, presentation och utbildning till övriga projektpartners kring digitalisering med fokus och aspekter kring SOA. Vi kommer arbeta inom området för verifikation och validering, och stödja partners kring design, implementation och integration. Vi kommer att utveckla modellering av system och tjänster, hur dokumentation genereras och hur tjänster tekniskt kan nyttjas direkt i testverktyg samt testmiljö. Vi ska arbeta med komponentbaserad arkitektur och tjänsteorienterade principer för att möjliggöra interoperabilitet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.