ECSEL 2016 IA SCOTT Realtime Embedded AB

Diarienummer 2017-02016
Koordinator Realtime Embedded AB
Bidrag från Vinnova 2 862 704 kronor
Projektets löptid maj 2017 - juni 2020
Status Pågående
Utlysning Ecsel

Syfte och mål

Målet med SCOTT är att utvidga sakernas Internet med trådlöst anslutna smarta sensorer och aktuatorer genom att garantera säkerhet, integritet och tillförlitlighet. Att skapa förtroende och acceptans för trådlösa system är några av de stora utmaningar som återstår för att uppnå den fulla potentialen av sakernas internet. Därför kommer SCOTT att utveckla kompletta och kostnadseffektiva lösningar för säkra och tillförlitliga trådlösa uppkopplingar. SCOTT handlar inte enbart om ”uppkopplade saker”, utan om ”tillförlitliga saker som kommunicerar säkert”.

Förväntade effekter och resultat

Konkreta resultat i form av över 20 demonstratorer kommer att visas för allmänheten i slutet av projektet. SCOTT kommer att öppna nya marknader för den europeiska industrin, korta ledtiden till marknad, och minska kostnaderna för tillförlitliga trådlösa lösningar. SCOTT kommer också att utveckla metoder och verktyg som kan uppfylla tillämpningarnas krav på tillförlitlighet, robusthet, säkerhet, och funktionssäkerhet även i krävande miljöer.

Planerat upplägg och genomförande

SCOTT använder en standardiserad, domänövergripande referensarkitektur som har utvecklats i ett tidigare Artemis-projekt (DEWI), vilket främjar återanvändning, interoperabilitet och skalbarhet av de lösningar som tas fram i projektet. SCOTT använder sig av 15 olika tillämpningsexempel, med målet att bygga upp ett digitalt ekosystem, för en bred marknadspenetration av ”tillförlitliga saker som kommunicerar säkert”.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.