ECSEL 2016 IA Productive 4.0 SEB

Diarienummer 2017-01941
Koordinator Skandinaviska Enskilda Banken AB - CENTRALKONTORET STH
Bidrag från Vinnova 1 834 893 kronor
Projektets löptid maj 2017 - april 2020
Status Pågående
Utlysning Ecsel

Syfte och mål

Det övergripande målet är att ta ett stort steg mot digitaliseringen av den europeiska industrin. SEB har ett särskilt fokus på två områden; Hur utvecklas betalningar i ett nytt ekosystem? Vi tror att mikrobetalningar förmodligen kommer att ha ett genombrott inom en snar framtid och kommer att kräva ny teknik att genomföras. Värdering av information och hur man utvecklar den som en kommersiell tillgång. Vårt mål är också att bidra till utvecklingen av den framtida digitala infrastrukturen

Förväntade effekter och resultat

En infrastruktur som säkert kan transportera information från sensorer och andra kollektorer på Internet (publikt, semi-publikt eller privat moln), till identifierade konsumenter av information. En manipulationssäker infrastruktur för information, transaktioner och kontrakt som är tillgängliga eller överförs via publika eller semipublika nätverk. Principer, modeller, protokoll och verktyg för prissättning och insamling av information, liksom principer, modeller, protokoll och tjänster för betalning och andra finansiella tjänster för det uppkopplade samhället.

Planerat upplägg och genomförande

SEB:s projekt plan följer planen för Productive 4.0. Kravarbete tillsammans med andra företag i projektet, designarbete och kodning av komponenter. De första arbetsmötena hölls med andra företag i projektet redan i mars 2017 och kommer att fortsätta kontinuerligt under projektets gång.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.