Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ECSEL 2015 RIA SafeCOP SICS Swedish ICT Västerås AB

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SICS Swedish ICT Västerås AB
Bidrag från Vinnova 517 356 kronor
Projektets löptid april 2016 - juni 2019
Status Avslutat
Utlysning Ecsel

Syfte och mål

Målen för SafeCOP som presenteras nedan har uppnåtts: 1. Utveckla en säkerhetsram för CO-CPS. Detta kommer att skapa möjligheter till nya applikationer och marknadssegment som kan ta itu med samhällsutmaningar. 2. Utveckla en referensarkitektur "Runtime Manager" för att stödja utveckling och certifiering av CO-CPS. 3. Komplettera existerande protokoll för trådlös kommunikation för att hantera IT- och personsäkerhet. 4. Bidra till nya standarder och lagar inom området. 5. Visa användbarheten av SafeCOP-konceptet i platooning-applikationer.

Resultat och förväntade effekter

RISE har utvecklat nya trådlösa tekniker som kommer att öka integritet (behövs för säkerhetsfunktioner) och säkerhet (för kommunikationen) i dessa system. En simulator som kan utökas och användas i framtida projekt har utvecklats inom SafeCOP-projektet. Den gör att forskning och utveckling inom fordonsområdet kan ske lättare och snabbare . Nya säkrare trådlösa kommunikationsprotokoll har utvecklats vilket kan påskynda utvecklingen av platooning-applikationer och leder till minskade energiförbrukning och koldioxidutsläpp från kommersiella fordon inom fem år.

Upplägg och genomförande

RISE var en del av projektkoordineringsteamet som användarfallsledare för Sverige för att säkerställa att resultaten för varje arbetspaket baserats. Veckomöten i kombination med årliga workshops och plenarmöten organiserades också för att säkerställa ett bra samarbete mellan projektpartner både på nationell och internationell nivå. RISE deltog vid dessa evenemang för att presentera genomförda aktiviteter och för att utbyta kunskap och erfarenheter med andra partners.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-01579

Statistik för sidan