ECSEL 2015 RIA DENSE Autoliv

Diarienummer 2016-01592
Koordinator Veoneer Sweden AB
Bidrag från Vinnova 1 552 286 kronor
Projektets löptid juni 2016 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Ecsel

Syfte och mål

Projektet fokuserar på automatiserad körning och förmågan att kunna känna av sin omgivning. Dessa system måste fungera oavsett vädertyper. Nuvarande förarassistanssystemen saknar allvädersförmåga. Sensorsystemet bygger på en samverkan av tre olika tekniker: (i) Radar inom 77 GHz-81 GHz (MIMO Radar); (ii) Synkroniserad (gated) kortvågig IR-kamera med pulsad laser belysning (SW IR kamera) och (iii) kortvågiga infraröd LIDAR (SW IR Lidar). Projektet syftar även till att underlätta försäljning till marknader som försvåras pga amerikanska exportrestriktioner.

Förväntade effekter och resultat

Projektet syftar till att utveckla framtida sensorsystem för automatiserad körning som ska fungera oberoende av plats, väder eller tid på dygnet.

Planerat upplägg och genomförande

Definiera kravställning på system för körning vid väderförhållanden med nedsatt sikt. Utveckla ett MIMO radar system med multipla radio-mottagare respektive sändare inom 77 GHz bandet. Utveckla en pulsad kamera (gated imaging) inom SWIR bandet (~900-1700 nm). Utveckla en laser radar (time-of-flight LIDAR) inom ögonsäkra bandet SWIR (~1550nm). Integrera ovanstående sensorer med hjälp av kognitiv annotering och gles avkänning (sparse sensing). Utveckla testmetoder för repeterbara tester av sensorers avkänningsprestanda i väderförhållanden med nedsatt sikt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.