Ecohelix - tillämpning med dissolving massa produktion

Diarienummer
Koordinator Ecohelix AB
Bidrag från Vinnova 175 000 kronor
Projektets löptid juli 2015 - december 2015
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation
Ansökningsomgång BioInnovation vt 2015

Syfte och mål

Syftet och målet med projektet var uppfyllda helt. Vi kunde kartlägga en process system som kan fastställas inom Domsjö processen. Vi kan extrahera och uppgradera en användbar lignin-hemicellulosa produkt, men sannolikt också förbättra produktionen av dissolvingmassa genom att minska mängden organiskt material i kokvätskor. Vi har tecknat avtal med fyra kemiföretag som efter våra förhandlingar, är intresserade av vårt polymerprodukten. Dessa samarbeten kommer att röra sig mot produkttester i ett senare skede.

Resultat och förväntade effekter

Vi har hittat en lämplig del av Domsjö processen, där en ström av löslig hemicellulosa och lignin kan isoleras. Detta kan lätt göras med membranfiltrering med existerande kommersiell maskiner. Det isolerade materialet kan därefter uppgraderas med hjälp av Ecohelix teknologi. Slutligen vi får en produkt som har potential inom flera applikationsområden. Mötena med slutkunderna ledde till ett intresse för vår produkt. Potentialen för varje användningsområde kommer att testas i ett senare skede.

Upplägg och genomförande

Kartläggningen av processflöden samt laboratorieundersökning utförs som förväntat och med positiva resultat. Samarbetet med Domsjö lyckats på ett mycket bra sätt. Vi fick fullt stöd till undersökning samt allt information om processen vi behövde. Alla utom en av våra kundkontakter resulterade till kontrakt för testning av det producerat material i ett senare skede. Vi har en bra bild av verksamheten som kan fastställas tillsammans med Domsjö Fabriker, gällande produktion och försäljning av materialet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-01470

Statistik för sidan