ECODEMOS - Demonstrationer av ECO-innovativa informerande beslutsstöds- och övervakningsverktyg

Diarienummer 2014-06068
Koordinator 4IT I MALMÖ AB - 4IT
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - april 2015
Status Avslutat