ECG AIMO AI-baserad EKG uppföljning och utfallsprediktion

Diarienummer 2017-04579
Koordinator COALA-LIFE AB - Coala Life AB
Bidrag från Vinnova 1 233 120 kronor
Projektets löptid november 2017 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Digitalisering för bättre hälsa, vård och omsorg
Ansökningsomgång Artificiell intelligens för bättre hälsa

Syfte och mål

Projektet syftar till att utveckla ett unikt AI-baserat system som möjliggör tidig prediktion av hjärtsjukdomar. Detta görs möjligt genom ett samarbete mellan Coala Life AB, Cardiolund AB och kardiologer i Region Gävleborg. Projektets mål är att utveckla, integrera, träna och kliniskt validera ett AI-baserat system för utfallsprediktion. AI-systemet skall integreras i den CE-godkända Coala Heart Monitor och vetenskapligt verifieras på patienter inom Region Gävleborg.

Förväntade effekter och resultat

Genom AI möjliggörs individanpassad och preventionsinriktad hjärtscreening i hemmiljö. Om en sannolikhet för ett visst diagnos blir hög så kan användaren varnas tidigt. Tidig upptäckt av avvikelser ger möjlighet för prevention av ohälsa och förbättring av folkhälsan, t.ex. genom att förebygga strokefall med behandling av blodförtunnande läkemedel.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs i fyra steg. Inledningsvis utvecklas en mjukvarumodul baserat på metadata och inspelningar från Coala Heart Monitor. Denna fas följs av en fas med utveckling av en modul som identifierar mönster som leder till förmaksflimmer och estimerar sannolikheten för olika framtida förmaksflimmer för användaren. Modulen integreras sedan i Coala Heart Monitor med efterföljande validering och verifiering. Region Gävleborg genomför slutligen kliniska studier där systemet utvärderas i olika patientgrupper med resultat som rapporteras i vetenskapliga artiklar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.