E!7991 Fecal-Calprotectin

Diarienummer 2013-01361
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för medicinska vetenskaper
Bidrag från Vinnova 1 442 149 kronor
Projektets löptid mars 2013 - februari 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftade till att utveckla en snabb turbidimetrisk metod för att mäta faeces kalprotektin. Målet är att förbättra diagnostiken vid inflammatorisk tarmsjukdom samtidigt som kostnaderna för diagnostiken minskar. I och med lanseringen av F-kalprotektin testet på den europeiska marknaden har projektmålet uppnåtts.Vi arbetar dock vidare med att ta fram protokoll för ytterligare instrument och företagen arbetar vidare mot en introduktion av testet på den amerikanska marknaden/andra utomeuropeiska marknader.

Resultat och förväntade effekter

Buhlmann har lanserat det nya F-kalprotektin testet i Europa. Analysen har en svarstid på 10 minuter och uppfyller de kriterier som sattes upp vid projektstarten. För detaljer om testet se: https://www.buhlmannlabs.ch/products-solutions/clinical-chemistry/calprotectin/ Färdiga instrumentprotokoll finns nu för Roche Cobas c501, Siemens Advia 1650, Advia 1800, Advia 2400, Siemens XPT, Mindray BS-200E och Mindray BS-380. Projektgruppen har också tagit fram ett nytt provtagningssystem för F-kalprotektin som också börjat marknasföras av Buhlmann.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts med deltagare från 3 olika länder och partners representerande både industri och universitets-sjukhus. Vid projektstarten definierades en kravspecifikation för det färdiga testet. Denna har sedan följts under hela projektet och utvecklingen av kitet har följts baserat på kravspecifikationen. Samtliga delar av kravspecifikationen för det nya testet har uppfyllts.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.